ضدعفونی، گندزدایی و تجهیز مجموعه ورزشی میثاق در منطقه ۱۰

ضدعفونی، گندزدایی و تجهیز مجموعه ورزشی میثاق در منطقه ۱۰

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات