احتمال برگزاری هفته ایمنی در آغاز سفرهای تابستانی در خرداد یا هفته نخست تیرماه

احتمال برگزاری هفته ایمنی در آغاز سفرهای تابستانی در خرداد یا هفته نخست تیرماه

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در ادامه این نشست، اهم برنامه‌های سال جاری به مناسب روزها و ایام خاص سال مرتبط با ایمنی حمل‌ونقل به شرح زیر ارایه مطرح و مقرر شد در هماهنگی با شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی استان‌ها، برنامه‌ریزی برگزاری اقدامات مرتبط با هر روز شامل روز ملی ایمنی حمل و نقل ۷ اردیبهشت، روز حمل و نقل ۲۶ آذر، روز یادمان قربانیان سوانح ترافیکی آخرین یکشنبه نوامبر هفته آخر آبان و سفرهای نوروزی و تابستانی انجام گیرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات