ایجاد اشتغال یک میلیونی به کمک صنعت پسته

ایجاد اشتغال یک میلیونی به کمک صنعت پسته

مقاله علمی دکتر سید مهدی سیدی، مشاور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی و عضو شاخه زیست شناسی فرهنگستان علوم و جمعی از همکاران وی در مجله معتبر "Scientific Reports" منتشر شد. این مجله یکی از زیر مجموعه‌های دسترسی آزاد Nature Publishing Group است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات