پیش بینی بارش رگبارباران، رعد وبرق با احتمال سیلابی شدن مسیل ها در ...

پیش بینی بارش رگبارباران، رعد وبرق با احتمال سیلابی شدن مسیل ها در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات