ایجاد نگاه مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران و...

مدیرمنابع آب شهرستان پارسیان ایجاد نگاهی مشترک در میان مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان پارسیان، بهره‌برداران و کشاورزان را یکی از الزامات موفقیت در اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی دانست و ادامه داد: برای این منظور ابتدا باید در مورد وضعیت منابع آب شهرستان، ظرفیت و تهدیدها آگاهی ایجاد شود تا هرکس با احساس مسئولیت نسبت به اجرای آن عمل کند.

به گزارش روابط عمومی شرگت آب منطقه‌ای هرمزگان، مهندس محمد عابدی مدیریت منابع آب را امری چندوجهی و نیازمند مشارکت تمام اقشار بهره‌بردار دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش اعظمی از مصرف آب استان هرمزگان و شهرستان پارسیان در بخش کشاورزی است، تعامل با نظام‌های صنفی کشاورزی امری بسیار مهم است .

وی ایجاد نگاهی مشترک در میان مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان پارسیان، بهره‌برداران و کشاورزان را یکی از الزامات موفقیت در اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی دانست و ادامه داد: برای این منظور ابتدا باید در مورد وضعیت منابع آب شهرستان، ظرفیت و تهدیدها آگاهی ایجاد شود تا هرکس با احساس مسئولیت نسبت به اجرای آن عمل کند .

مدیر منابع آب شهرستان پارسیان با تاکید بر نصب کنتور بر روی چاه‌ها، اظهار کرد: برخورد با چاه‌های دارای تخلف، نصب آبشیرینکن و رعایت الگوی کشت در سال زراعی 1399 از جمله اقداماتی است که باید برای اجرای هر چه بهتر طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی مورد توجه قرار گیرند.

تشکل‌های نظام صنفی برای عبور از بحران آب، آمادگی هرگونه همکاری با آب منطقه‌ای را دارند

محمد فربود، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان پارسیان نیز در این نشست گفت: اولویت‌های شرکت آب منطقه‌ای در مسایل آبی، اولویت ماست و نظام صنفی کشاورزی می‌تواند نقش مهمی در آگاهی‌بخشی به بهره‌برداران کشاورزی و ترویج فرهنگ مصرف آب ایفا کند.

وی عنوان کرد: تشکل‌های نظام صنفی کشاورزی آمادگی دارند برای عبور از بحران آب هرگونه همکاری لازم را با شرکت آب منطقه‌ای داشته باشند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات