اوضاع بی سروسامان قیمت زمین در گناباد

حامد قربانی فرماندار گناباد اظهار داشت: این که مردم و جوانان از افزایش قیمت زمین و مسکن در گناباد گلایه دارند از مطالب به حقی است که دارند و ما نیز به عنوان نماینده دولت سعی خواهیم کرد از تمامی ظرفیت‌ها برای کاهش قیمت‌ها استفاده کنیم. فرماندار گناباد خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست‌های موجود زمین هایی که در محدوده شهری وجود داشته دچار افزایش قیمت سرسام آوری شده تا جایی که تقاضاها به سمت زمین‌های زراعی رفته است. قربانی افزود: بیشتر زمین‌ها در گناباد و بخش عمده‌ای از واحدهای مسکونی به صورت تک واحدی است و براساس فرهنگ سنتی در برخی موارد زمین زعفران در کنار واحد مسکونی وجود دارد که این موارد موجب افزایش یک و نیم برابری استاندارد وسعت این شهر شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات