ورود نظام بانکی به صنعت هوایی/ مشارکت در خرید هواپیما توسط یک بانک خصوصی

ورود نظام بانکی به صنعت هوایی/ مشارکت در خرید هواپیما توسط یک بانک خصوصی

یکی از بانک های خصوصی با ورود به پروژه‌های هوایی در خرید هواپیما با شرکت های هواپیمایی مشارکت دارد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات