باید طبیعت به منازل شهروندان کشیده شود

باید طبیعت به منازل شهروندان کشیده شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات