ورود وزارت راه به موضوع حسابرسی از سازمانهای نظام مهندسی

ورود وزارت راه به موضوع حسابرسی از سازمانهای نظام مهندسی

سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: استفاده از خدمات موسسات حسابرسی برای تمام سازمان‌های نظام مهندسی استان ها الزامی شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات