تکمیل مسکن مهر پردیس در سال جاری

به مجمع راه و شهرسازی و شرکت عمران شهر جدید پردیس که زیر مجموعه این وزارتخانه است اجازه دادند از محل تبصره ۸ همین قانون بودجه هزار میلیارد تومان وام که بازپرداخت آن توسط خود مجمع وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران انجام خواهد شد با دریافت تسهیلات مباحث مربوط به آماده سازی و زیربناهای مسکن مهر پردیس از این محل کامل شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات