برنامه جامع شهری اصفهان با مشارکت شهروندان طراحی می‌شود

برنامه جامع شهری اصفهان با مشارکت شهروندان طراحی می‌شود

برنامه جامع شهری اصفهان با مشارکت شهروندان طراحی می‌شود

مدیرطرح جامع شهری با رویکرد نوین در اصفهان  به عنوان اولین پایلوت کشوری فرصتی تاریخی است که تصمیم سازی و تصمیم گیری در امورِ مردم به خود آنها واگذار شو د .

علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در خصوص ویژگی‌های طرح جامع شهری گفت: این طرح با هدف مشخص کردن جهت‌های توسعه و تدوین برنامه برای شهر و تامین نیازمندی های آن تهیه می‌شود که در مرحله اول شناخت وضعیت موجود  (مطالعات جغرافیایی، اقلیمی، تاریخی، ویژگی های اقتصادی منطقه و ویژگی‌های اجتماعی و کالبدی شهر) صورت می‌پذیرد و در مرحله بعد پس از تعیین چشم انداز وضع مطلوب، مجموعه ای از اهداف خرد و کلان، طرح ها و نقشه های کاربردی در راستای شهری تدوین و اجرا می شود .

وی با اشاره به اینکه مردم و ذینفعان اصلی شهر، نقش اساسی در تدوین طرح جامع شهری با رویکرد نوین دارند، اظهار کرد: طرح‌های جامع شهری که در گذشته تدوین می‌شد رویکردی از بالا به پایین داشتند بدین صورت که  طرح توسط مرجع دولتی تهیه می‌شد و شهروندان در جریان آن قرار نمی‌گرفتند. همین موضوع یکی از دلایل عدم تحقق اکثر این برنامه‌ها بود. لذا اصلاح رویکرد به شیوه ی نوین اشاره به این موضوع دارد که تهیه برنامه به جای کاملاً متمرکز و دولتی، در یک محیط شفاف و با مشارکت جمعی و نهادی (رویکرد از پایین به بالا) صورت پذیرد .

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص سوابق طرح های جامع شهری گفت: تهیه این طرح ها به شکل امروزی از دهه ۳۰ خورشیدی رواج یافت  و از آن زمان تا کنون سه طرح توسعه شهری برای شهر تاریخی اصفهان تهیه شده که سابقه تهیه و تصویب آخرین طرح جامع مربوط به اواخر دهه ۶۰ خورشیدی است .

وی افزود: این طرح ها هر چند تاثیرات مثبتی در منطقه‌بندی کاربری‌ها و توسعه شبکه معابر داشتند، اما در عمل نتوانستند به تمامی اهداف خود بخصوص تحقق کاربری های خدماتی و توازن‌های محیطی دست یابند از این رو امروزه شهر اصفهان با مسائل و چالش‌های زیادی همچون کم آبی، آلودگی هوا، ترافیک و فقر شهری دست به گریبان است .

قاری قرآن در ادامه عنوان کرد: وجود مسائل و چالش‌ها و از طرفی انقضای افق طرح جامع سال ۶۸، ضرورت تهیه یک طرح جامع جدید را بیش از پیش آشکار ساخت. اما به دلیل محدودیت‌های طرح‌های جامع سنتی از جمله میزان تحقق پذیری پایین و عدم ارتباط با سطح جامعه و مردم  موجب شد تهیه یک برنامه جامع با رویکرد مردمی و مشارکت همه جانبه آنها در دستور کار مجموعه وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری استان قرار گیرد .

وی همچنین گفت: پیشنهاد تهیه برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین براساس تفاهم نامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری استان به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت .

مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه قرارداد تهیه مرحله اول برنامه جامع با عنوان «تشخیص مسائل، نیازها و امکانات شهر» با مهندس مشاور منعقد شده است، تاکید کرد: اصل اساسی در تهیه و تایید این مرحله و همینطور مرحله دوم به عنوان مرحله نهایی، حضور و مشارکت همه جانبه شهروندان اصفهانی و ذینفعان شهری است .

وی در پایان گفت: از عموم شهروندان متعهد و محترم اصفهانی دعوت می کنم با مشارکت  فعال در تدوین برنامه جامع شهری، کنار مدیریت شهری قرار گرفته و با ارسال نظرات خود از طریق فضای مجازی به رشد و توسعه شهری کمک کنند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

    اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات