استفاده از ظرفیت شهریاران در توزیع بسته های معیشتی

استفاده از ظرفیت شهریاران در توزیع بسته های معیشتی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات