افزایش پنج درصدی ترددهای بین استانی

افزایش پنج درصدی ترددهای بین استانی

راه و مسکن تهران - ایرنا - مرکز مدیریت راه‌های کشور خبر داد که تردد برون شهری در راههای کشور در شبانه روز گذشته حدود ۵ درصد افزایش یافته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات