بشنوید|ترافیک سنگین در محور پردیس - تهران/ترافیک نیمه سنگین در محور قزوین -کرج- تهران/محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی

بشنوید|ترافیک سنگین در محور پردیس - تهران/ترافیک نیمه سنگین در محور قزوین -کرج- تهران/محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات