با یک شوک اقتصادی تاریخی مواجهیم

با یک شوک اقتصادی تاریخی مواجهیم

مشاور اقتصادی ترامپ نسبت به ثبت سطوح کم سابقه بیکاری در این کشور هشدار داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات