ترافیک سنگین در آزادراه و جاده مخصوص کرج-تهران

ترافیک سنگین در آزادراه و جاده مخصوص کرج-تهران

مرکز مدیریت راه های کشور، از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج-تهران و محور شهریار-تهران خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات