کلیه پروانه های اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و معماران تجربی تا پایان خرداد تمدید شد

کلیه پروانه های اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و معماران تجربی تا پایان خرداد تمدید شد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات