تجهیز ۵۱ دستگاه تاکسی ویژه استفاده توانیابان/ پرداخت۵۰ درصد کرایه ...

تجهیز ۵۱ دستگاه تاکسی ویژه استفاده توانیابان/ پرداخت۵۰ درصد کرایه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات