ارائه بسته‌های حمایتی به خانواده‌های خارج از تحت پوشش نهاد‌های متولی/ تعیین سقف بسته‌ها براساس اعلام نیاز استانداری‌ها

ارائه بسته‌های حمایتی به خانواده‌های خارج از تحت پوشش نهاد‌های متولی/ تعیین سقف بسته‌ها براساس اعلام نیاز استانداری‌ها

رییس بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد کمک‌های موردی برای افراد آسیب دیده ناشی از کرونا که خارج از خانواه‌های تحت پوشش هستند، در نظر گرفته است که این کمک‌ها براساس نیاز اعلام شده از سوی استانداری‌ها ارائه و از کانال این دستگاه بسته حمایتی به نهادهای متولی از جمله کمیته امداد و … واریز می‌شود. فتاح تاکید کرد: بنیاد مستضعفان کمک‌های موردی برای افراد آسیب دیده ناشی از کرونا که خارج از خانواه‌های تحت پوشش هستند، در نظر گرفته است که این کمک‌ها براساس نیاز اعلام شده از سوی استانداری‌ها ارایه می‌شود و از کانال استانداری این بسته حمایتی به نهادهای متولی از جمله کمیته امداد و … واریز می‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات