جلسه توجیهی  نحوه جمع بندی و تکمیل شاخص های اختصاصی و عمومی سه شنبه 9 اردیبهشت 99

جلسه توجیهی نحوه جمع بندی و تکمیل شاخص های اختصاصی و عمومی سه شنبه 9 اردیبهشت 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات