انتشار خبرنامه  الكترونيكي زيست نگار اصفهان با موضوع مديريت پسماند در استان

انتشار خبرنامه الكترونيكي زيست نگار اصفهان با موضوع مديريت پسماند در استان

خبرنامه  الكترونيكي زيست نگار اصفهان با موضوع مديريت پسماند در استان ويژه نامه روز زمين پاك منتشر شد.

چهارمين شماره خبرنامه الكترونيكي زيست نگار اصفهان  با موضوع مديريت پسماند در استان اصفهان ويژه نامه روز زمين پاك از سوي اداره روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان اصفهان منتشر شد.

به گزارش"پارما" در مجموعه ياد شده سخن مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان در مورد مديريت پسماند استان،تاريخچه روز زمين پاك، شعارهاي روز جهاني زمين و روز ملي زمين پاك طي 10 سال اخير، روز جهاني زمين در سال 2020 "اقدام براي تغييرات اقليمي،مسؤوليت اجتماعي در قبال تغييراقليم،تعاريف پسماند ارائه شده است.

همچنين مهمترين قوانين و مقررات و اسناد بالا دستي مربوطه،مهمترين وظايف و تكاليف سازمان حفاظت محيط زيست و دستگاه هاي ذيربط براساس قانون مديريت پسماندها و آيين نامه اجرايي آن،اهم استراتژي ها در زمينه مديريت پسماندها،وضعيت كمي و مديريت پسماندها در كشور و استان اصفهان،مهمترين اقدام ها در زمينه مديريت پسماندها ، چالش هاي مهم مديريت پسماند در سطح كشور و استان،برخي از راهكارها و پيشنهادها در زمينه مديريت پسماندها و معرفي بخش مديريت پسماند در وبسايت اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان از ديگر مطالب مهمي است كه در اين خبرنامه الكترونيكي منتشر شده است.

اين شماره از خبرنامه با مشاركت معاونت فني و روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان اصفهان تهيه و انتشار يافته است.

خبرنگاران، مديران بهداشت ، ايمني ومحيط زيست واحدهاي صنعتي، طبيعت دوستان، دانشجويان، و ديگر علاقمندان مي توانند فايل اين نشريه را در بخش نشريه هاي الكترونيك همين پايگاه اطلاع رساني به نشاني زير دريافت كنيد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات