۱۰هزار بسته بهداشتی و ۳ هزار بسته معیشتی با همکاری دفاتر توسعه محله ...

۱۰هزار بسته بهداشتی و ۳ هزار بسته معیشتی با همکاری دفاتر توسعه محله ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات