جنوب تهران پیشتاز تورم در بازار مسکن

به گزارش اخبار ساختمان، سه منطقه واقع در نیمه شمالی شهر تهران بالغ بر ۳۸ درصد تعداد کل معاملات مسکن پایتخت را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال آمار اسفند ماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که رشد قیمت در مناطق جنوبی بیشتر بوده است. با این حال بیشترین رشد متوسط قیمت در اسفند ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به منطقه ۲۰ به میزان ۸۸. توزیع فراوانی معاملات در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان می‌دهد منطقه پنج با ۱۵۲۲ فقره معامله با سهم ۱۷. ۶ درصدی از کل معاملات اسفندماه تهران بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده است و پس از آن مناطق ۲، ۴ و ۱۰ به ترتیب با سهم ۱۱. همچنین منطقه ۱۹ با ۴۶ فقره و سهم نیم درصدی کمترین سهم از تعداد معاملات اسفند ماه تهران را به خود اختصاص داده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات