مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران منتشر شد

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران منتشر شد

http://www.bananews.ir/بنانیوز- مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران توسط  پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. این کنفرانس در ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ توسط شرکت آب منطقه ای زنجان و با حمایت رسمی سیویلیکا برگزار گردیده است. در دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران ۲۱۹ عنوان مقاله علمی پژوهشی ارائه شده است که شامل بیش از ۲۰۰۰ صفحه مقاله تمام متن می باشد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایرانبه شرح زیر می باشد:

بررسی کم آبی و روشهای مقابله با آن در استان گیلان
روش های برآورد هیدروگراف واحد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی وHEC-HMS
یافتن کاراترین شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی و پیش بینی ذخیره آبی مخازن سدها (مطالعه موردی سد لار)
Sustainability Assessment of Urban Water Supply and Distribution Systems: A Case Study
استفاده از الگوریت مهای فراکاوشی در بهره برداری بلندمدت از سیستم های چند مخزنی
تاثیر شرایط هیدرولیکی بر روند انحلال لایه های ژیپسی در پی سازه های آبی
مدیریت یکپارچه بهرهبرداری از سد های مخزنی و تخصیص بهینه آب در شرایط اعمال کم آبیاری با استفاده از الگوریتم بهینهسازی انبوه اجزا
شناسایی و رتبه بندی موانع و مشکلات پذیرش و توسعه سیستم های آبیاری نوین در استان زنجان با رویکردMCDM
تعیین میزان برداشت بهینه منابع آب زیر زمینی با استفاده از نظریه بازیها و تعیین الگوی کشت بهینه
مدیریت به هم پیوسته منابع آب
تبیین فرآیند نوین مشارکت بهره برداران در مدیریت اجرا و بهره برداری پروژه آبیاری تحت فشار لاسبید بهبهان
بررسی کارایی مدل DLSRSدر تعیین حریم کمی رودخانه های کوهستانی ( مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
اهمیت نقش مشارکت اجتماعی در پیشبرد اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی : پروژه هندیجان)
اثرات احداث شبکه های آبیاری و زهکشی با رویکرد مشارکت مردمی
تبیین جایگاه و نقش حاکمیتی کمیته بررسی امکان ابگیری و بهره برداری از سدهای مخزنی جدید الاحداث در بهینه سازی فنی - اقتصادی سدها
بررسی رخساره ها و مدل رسوبی رودخانه کلان در حوضه آبریز سد ملایر(جنوب شرق استان همدان)
ارزیابی آماری-تحلیلی آسیب پذیری آبزیرزمینی نسبت به آلودگی با استفاده از روشهای DRASTIC-AEM و DRASTIC
تخمین بیلان آب زیرزمینی و تعیین میزان برداشت مجاز در لایه های آبدار دشت کنگاور
تغذیه مصنوعی آبخوان زیرزمینی به وسیله فاضلاب شهری تصفیه شده و ارائه یک روش جایگزین (مطالعه موردی: دشت یزد-اردکان)
تخمین پارامترهای اقلیمی با استفاده از برنامهریزی ژنتیک و شبکههای عصبی مصنوعی دینامیک (مطالعه موردی: شهر تبریز)
برآورد بعد فرکتالی نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه
مدلسازی احتمالات بارش هفته ای جهت تحلیل روزهای خشک متوالی ( نمونه موردی: ایستگاه هواشناسی نهاوند استان همدان)
ارزیابی کارایی شاخص های استخراج شده از داده های سنجش از دور به منظور پایش خشکسالی
پش بینی جریان روزانه ایستگاه ونیار با استفاده از مدل هیبرید موجک و شبکه عصبی
تاثیر پخش سیلاب بر منابع آبی دشت سهرین ( زنجان )
ارزیابی فنی سیستم های ابیاری بارانی در دشت قیدار زنجان
روابط لگاریتمی تخمین رسوبگذاری در تراز های مختلف مخزن سد کرج و مقایسه نتایج بامدل تجربی کاهش سطح و اندازه گیری های رسوب سنجی
تعیین الگوی بهینه کشت همسو با پایداری منابع آب کشاورزی با استفاده از برنامهریزی کسری چند هدفهMOFP
بررسی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی منطقه خرارود دشت خدابنده
قنات مکانیسمی جهت بهره برداری اصولی از منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک
مکان یابی محل مناسب برای اجرای سدهای زیرزمینی
مدیریت بهره برداری از منابع آب آبخوانهای بهم پیوسته و بررسی اثرات بهره برداری از آنها به همدیگر با تاکید بر دو آبخوان ابهر و زنجان
ضرورت اجرای همزمان طرح های سد سازی و آبخیزداری جهت پایداری کیفیت و کمیت منابع آب وکنترل رسوب
بررسی اثرات پساب فعالیت صنعتی موجود در شرق منطقه بر ویژگی های شیمیایی منابع آب زیرزمینی شرق دشت همدان- بهار
بررسی ویژگیهای اکوژئومورفولوژیکی تالابهای ساحلی (نمونه موردی: تالاب شور، شیرین و میناب در تنگه هرمز)
بررسی اولیه تأثیر عناصر سنگین(یونهای فلزی) آلودگیهای صنایع فولاد روی آبهای زیرزمینی دشت یزد – اردکان
بررسی فصلی کیفیت آب رودخانه دزازلحاظ کشاورزی و شرب براساس شاخص های مختلف کیفی درایستگاه حرمله دربازه زمانی ۸۸-۷۹
ارزیابی اثرات بیولوژیکی سد استقلال میناب در فاز بهره برداری با تلفیق روش های دلفی و مادی فاید
بررسی وضعیت کیفی و روند پارامترهای کمی و کیفی رودخانه زاینده رود در ایستگاه سد تنظیمی با استفاده از روشهای ناپارامتری
حفاظت از زیستگاه ها و مدیریت اکوسیستم های تالابی با ارزیابی آلودگی در آنه مطالعه موردی تالاب شیرین سو
نگرش جامع در مدیریت زیست محیطی حوضه های آبریزمطالعه موردی: حوضه آبریز کارون بزرگ
دلایل افزایش ارتفاع سدهای بتنی و تشریح روش های آن
جایگزینی پساب سختی گیری با پسماند خشک دارای کاربرد صنعتی
اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در رها سازی فلزات سنگین به زهکش قره باغ
ارزیابی کارایی آلومینای فعال اصلاح شده با ترکیبات آهن در حذف فلوراید از آب شرب
مقایسه روشهای کوچک مقیاس کردن تناسبی و آماری در تاثیر بر رواناب حوضه تحت تاثیر تغییراقلیم
کاهش مقیاس ماهانه بارش در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش های داده کاوی
بهینه سازی الگوی کشت دشت تهران-کرج در اثر تغییرات آب و هوایی
بررسی و ارایه راهکارهای غلبه بر مشکلات پیش روی مدیریت منابع آب با رویکرد مدیریت تعارضات
مد یر یت منابع آب با راهبرد آب مجازی
نگاهی به روشهای جمع آوری آب باران برای مصارف خانگی
منابع نوین آب
استفاده از سامانه استحصال آب باران Rain Water Harvestingبرای تأمین آب درمناطق خشک و نیمه خشک
بررسی پتانسیل های آب مجازی آبی بین حوضه ای در ایران و بررسی ضایعات محصولات زراعی از دیدگاه محتوی آب مجازی آبی
گونهشناسی آبانبارها به عنوان منابع آب در دسترس در منطقه لارستان فارس
اکتشاف منابع آبی جدید در راستای مدیریت منابع آب با استفاده ازRS و GISدر حوزه مطالعاتی یزد- اردکان
ایجاد یک پایگاه مکان مرجع و مدل هندسی درراستای مدیریت بهره برداری از شبکه توزیع آب شهری
بررسی ابعاد هندسی جبهه رطوبتی در آبیاری قطره ای، تحت منبع نقطه ای
لزوم توسعه ساختار زیر بنائی پژوهش های هیدرولوژی و منابع آب ایران
بررسی نیازسنجی پژوهشی در صنعت آب ایران
رویکرد استراتژیک در تدوین پژوهش های کاربردی در شبکه های آبیاری و زهکشی کشور
Water consumption strategies: a case study of Tehran
ارائه الگوی فرآیند مدیریت تاخیرات در اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی با رویکردچرخه دمینگ به منظور افزایش بهره وری منابع آب
بارورسازی ابرها مدیریت نوین جهت تامین منابع آبی منطقه مطالعه موردی امکانسنجی باروری ابرها در استان اردبیل
تغییر در الگوی تقاضای آب و گرایش بیشتر برای تخصیص منابع آب به شرب و صنعت –مطالعه موردی : سد مخزنی عباس آباد بانه
اثر قیمت آب بر تخصیص آب آبیاری (مطالعه موردی شهرستان نیشابور)
برنامهریزی محصولات زراعی با هدف حداکثر کردن بازده آب با استفاده ازرهیافت برنامهریزی آرمانی فازی
مدل سازی بهره برداری یکپارچه از آب های سطحی و زیرزمینی جهت تأمین بهینه نیازآبیاری الگوی کشت: مطالعه موردی دشت مراغه
کم آبیاری زیتون راه کاری مؤثر برای کاهش برداشت آب از رودخانه قزل اوزن در منطقه طارم زنجان
مدیریت تجمیعی تقاضای آب (مطالعه موردی استان اصفهان)
تعیین ارزش واقعی آب در تولید محصول انگور
ارزیابی روشهای برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجع در استان خراسان شمالی
برآورد تابش خورشیدی ماهانه در تبخیر و تعرق با تأکید بر مدیریت تقاضای آب (مطالعه موردی : منطقه زنجان)
ابزار اقتصادی : کاربردها و محدودیتهای آن در افزایش کارایی آب
مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه های آبریزالزام یا انتخاب(مطالعه موردی: مطالعات سیستمی حوضه آبریز کرخه از منظر اجتماعی)
تحولات کواترنری، ضرورت مدیریت به هم پیوسته آب و خاک در حوضه رود قزل اوزن
برآورد سرعت رواناب در آبراهههای تحت فرسایش در حوزه آبخیز زنجانرود
حفظ آب باران و کاهش رواناب سطحی با مصرف پلیوینیلاستات در خاک مارنی در حوزه آبخیز زنجانرود
بررسی نقش توزیع زمانی بارندگی و میزان برداشت آب در برآورد آبدهی متوسط سالانه حوضه ها و ارائه مدل رگرسیونی در بخشی از حوضه آبریز رودخانه قزل اوزن
طرح بهینه بازرسی سرریز با و بدون در نظر گرفتن اثر سن بر دریچه های سرریز با استفاده از ریسک روگذری و در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود
مدیریت به هم پیوسته منابع آب سطحی در شرایط خشکسالی
مقایسه تحلیل حجم مخزن با دادههای تاریخی و دادههای مصنوعی تولیدشده با مدل Thomas-Fairingمطالعه موردی : رودخانه باراندوز)
مدیریت انطباقی، چالش ها و راهکارهای آن
کار برد RS و GISدر ارزیابی تغییرات مئاندری رودخانه ارس( بازه سد خدا آفرین تا اصلاندوز )
بررسی تاثیر انتقال آب بین حوضه ای بر توسعه کشاورزی خوزستان
بررسی اثرات کمی و کیفی انتقال بین حوضهای آب از سد کمالصالح به شهر اراک
چالش های اصلی احداث تونل انتقال آب قمرود
توسعه مدل پیش بینی بارش مناطق ساحلی با استفاده از پیش بینی کننده های اقلیمی
متدولوژی تهیه اطلس لایه های اطلاعات مکانی رودخانه های کشور با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان تهران)
مطالعه و مروری بر الگوریتم اتوماتای سلولی و کاربرد آن در مهندسی منابع آب
شبیه سازی بیلان آبی حوضه آبریز با استفاده از مدل WetSpaدر محیطGIS (مطالعه موردی: حوضهآبریز مرک، استان کرمانشاه)
مدل سازی تغییرات مکانی- زمانی جریان زیر سطحی و نفوذ با استفاده از مدل GIS و WetSpa (مطالعه موردی: حوضهآبریز مرک، استان کرمانشاه)
تجربه های حاصل از طرح و اجرای لوله های GRPدر شبکه های آبیاری با تاکید بر شبکه آبیاری پاورود واقع در استان زنجان
ارزیابی برآوردهای بارندگی ماهواره TRMM-3B43 با استفاده از مقایسه با دادههای زمینی مشاهداتی شبکهای بارش قدرت تفکیک بالاAPHRODITE در ایران
تعیین سهم رواناب حاصل از ذوب برف در آورد سالیانه حوضه آبریز ناورود با استفاده از تصاویر ماهواره ای دما و پوشش برف و مدل هیدرولوژیکیSRM
بررسی کاهش آلودگی سفره آب زیرزمینی با توجه به نشست پرده های عایق ژئوسنتتیک به کاررفته در محل های دفن علمی پسماند
شبیه سازی تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه هراز
برآورد میزان تبخیر از تشتک با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی
مقایسه بهینه سازی برنامه بهره برداری از مخازن سدهای چند منظوره با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتمPSO
مروری بر بکارگیری شاخص های جهانی کیفی آب در حوضه های آبخیز(مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه جاجرود)
تعیین ساختارزمانی - مکانی تراز سطح آب زیرزمینی - مطالعه موردی ابخوان خوی
بررسی مسائل مربوط به اجرای پوشش ژئوممبران پلیمری در ضمائم به منظورکاهش نشت ازمخازن ذخیره آب بتنی
تبیین الگوهای رفتاری در شبکههای آبیاری به منظور بهبود عملکرد آنها و جلوگیری ازتلفات آب با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها
ارائه الگوریتم توسعه شاخص آسیب پذیری آبخوان در مناطق خشک و نیمه خشک
مقایسه و ارزیابی مبانی تدوین سامانه های پشتیبانی تصمیم در مدیریت کیفی منابع آب وارایه چارچوب پیشنهادی
توسعه یک سیستم تصمیم یار برای ارزیابی خشکسالی منطقه ای بر اساس سامانه اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود-قره سو
شاخص های پایداری منابع آب و چهارچوب منطقی LFA در توسعه پایدار حوضه آبریز
امکان سنجی استفاده از اب رودخانه هلیلرود واقع در استان کرمان جهت ابیاری قطره ای با استفاده از شاخصهای ویلکاکس ، لانژیلر و رایزنر
بهینه سازی حوضه رودخانه زنگمار جهت کنترل فرسایش و رسوبگذاری
معرفی شاخصهای آب زیرزمینی در تعیین توسعه و پایداری منابع آب
کاربرد روش بهینه سازی تعادل کامل مارکوفی و روش محدودیت-حالت در مدیریت بهینه مخازن
بررسی وضعیت استخرهای تثبیت فاضلاب جهت مصارف کشاورزی
معرفی مدل هیدرودینامیک CanalManبه منظور شبیهسازی، ارزیابی و بهبود عملکردشبکههای آبیاری و زهکشی
ارزیابی پایداری بهره برداری از منابع آب کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی : محور روستایی اندآبادبالا – مهرآباد شهرستان زنجان
چگونگی تخصیص اقتصادی ،حقوقی و سیاسی آب های بین کشوری
بررسی عوامل داخلی مؤثر بر استقرار مدیریت آبیاری مشارکت مدارPIM)مطالعه موردی شبکهآبیاری و زهکشی یامچی
مؤلفه های تأثیرگذار بر استفاده از شرکت های خصوصی در بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
مسائل و چالشهای سیاستگذاری- تشکیلاتی و اقتصادی- اجتماعی در بهبود بهره وری آب کشاورزی به همراه اهداف اجرایی و تحقیقاتی لازم
آب درآئینه حقوق و قوانین ایران
قوانین و مقررات استحصال منابع آب جوی، لازمه اجتناب ناپذیر در عصر حاضر
تحلیل عاملی موانع مشارکت روستاییان در احداث و بهره برداری از شبکه های آبیاری وزهکشی
کاربرد روش ارزشگذاری مشروط در تعیین ارزش اقتصادی آب در مصارف شهری
معرفی ارزشهای بازاری و غیر بازاری منابع آبی
بحرانهاومناقشات بخش آب درجهان وقوانین مربوطه درکشور
تجارت آب مجازی برای محصولات عمده کشاورزی در ایران
ضرورت بازنگری جایگاه قنات بعنوان الگوی پایدار مدیریت منابع آب زیرزمینی
معرفی برخی از روش های بهره برداری مطمئن از آب زیرزمینی
مدلسا زی تغییرات سطح آب زیرزمینی سفید دشت بوسیله مدلGMS
بررسی تاثیر تغذیه مصنوعی آب خوان دشت زنجان از نظر کمی
مشکلات سد سازی بر منابع آب کشور
بررسی وضعیت سفره های آب زیرزمینی دشتهای مهم استان زنجان (جهت مدیریت مناسب منابع آب زیرزمینی در آنها)
ارزیابی کیفیت آب با روش مولفه اصلی
پیامدهای منفی ناشی از افت سطح آب زیرزمینی دشت شبستر- صوفیان و راهکارهای تعادل بخشی آبخوان
بررسی آماری عوامل موثر بر میزان آبدهی چاهها در مجموعه چاههای منطقه گرمابدشت
تأثیرات احداث سد مخزنی و شبکه های آبیاری بر وضعیت کشاورزی و اجتماعی منطقه، مطالعه موردی: سد دوستی
ابزارهای اقتصادی مدیریت منابع آب زیرزمینی در جهان و ایران
بهره برداری بهینه از مخزن سد با دیدگاه تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی با استفاده ازروش های رگرسیون فازی و انفیس
مطالعه روشهای محاسبه حریم منطقه آبده چاههای شرب و اقدامات مدیریتی حفاظت از آنها
ارزیابی روشهای براورد ضرایب انتشار به منظور مدیریت کیفی آب زیرزمینی
بررسی کیفی آبخوان دشت زنجان
استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS)به منظور ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت زیرراه از لحاظ شرب، کشاورزی و صنعت
آنالیز فاکتورهای کیفی آب زیرزمینی در محدوده شهری حوضه آبریز زنجانرود با استفاده از تکنیک های زمین آمار وARCGIS
تلفیق شبکه عصبی و کریجینگ در بررسی روند تغییرات نیترات در سفره آب زیر زمینی دشت تبریز
بررسی رفتار هیدرودینامیکی سیستم های کارستی با استفاده از آنالیز سری های زمانی
بررسی هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی کرسف شهرستان خدابنده
مدلسازی پیشرو روش سونداژ تشدید مغناطیسی MRS)بر روی محیط کارستی
پهنه بندی شمالغرب ایران بر مبنای بارش های روزانه با استفاده از تجزیه به مؤلفه های اصلیPCA)
ارزیابی سیگنالهای بزرگ مقیاس و دمای سطوح آبی خلیجفارس و دریای سرخ در پیش-بینی خشکسالی توسط شبکه عصبی مصنوعی در استان خوزستان
ایجاد سامانه اطلاعات و مدیریت جهت تخمین دبی اوج سیلاب در حوضههای فاقد آمار
بررسی بیلان آب زیرزمینی در دشت ورامین با استفاده از الگوریتم SUTSEBALمبتنی بر تکینیکهای سنجش از دور
تحلیل گستره خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب با استفاده از شاخص PNPIو سیستماطلاعات جغرافیاییGIS)
تعیین مناسبترین روش زمین آماری در تهیه نقشه پهنه بندی برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت میاندوآب)
پیشبینی خشکسالی کشاورزی و تاثیر آن بر سطح منابع آب زیرزمینی استان، مطالعه موردی شهرستان زنجان
ارزیابی کارایی شاخص های تفاضلی نرمال شده آبNDWI)و خشکسالیNDDI) جهت پایشوضعیت آبی پوشش گیاهی(مطالعه موردی : استان کرمانشاه)
پایش تغییرات رطوبتی خاک در ارتباط با کاربری زمین با استفاده از تصاویر سنجندهMODISمطالعه موردی : استان زنجان)
توسعه مدل بارش – رواناب با استفاده از شبکه عصبی در ساختار نگرش سیستمی
مقایسه هیدروگراف های سیلاب برآورد شده توسط مدل های یکپارچه و توزیعی (مطالعه موردی حوضه آبریز کارون)
بهینهسازی ضرائب ماسکینگام از طریق توابع هدف تعریف شده در نرم افزارHEC-HMS در رودخانه مارون
بررسی عدم قطعیت مدلسازی بارش– رواناب در حوضه های شهری با استفاده از پارامترهای فازی
استفاده از SARIMAدر پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی
بررسی نحوه به کارگیری توزیع بارش در استفاده از روش تجربی SCS) جهت برآوردسیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه خوئین از سرشاخه های رودخانه قزل اوزن)
پیشبینی بلند مدت حجم آورد در حوزه آبریز دز
توسعه نرم افزاری مدل های یکپارچه منابع آب حوضه به منظور تحلیل منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیکی
مقایسه روشهای منطقی وSWMMدر تعیین دبی سیلاب در حوضه شهری زواره
بررسی آسیب پذیری دشت داراب به فرونشست زمین با استفاده از زمین آمارو مدل رستر پایه
تحلیل فراوانی سیلاب با استفاده از تبدیل موجکها، مطالعهی موردی: رودخانهی پلرود
ارزیابی تطبیقی خوشه بندی ایستگاه های هواشناسی بر اساس داده های بارش ماهانه و شاخص SPIمطالعه موردی حوزه گاماسیاب
تدوین برنامه مدیریت بحران خشکسالی سیستان بر اساس شاخص خشکسالی اقتصادی- اجتماعی
بررسی تاثیر نسبت دبی آبگیری بر میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی کانال ذوزنقه ای
بررسی تاثیر عدد فرود جریان بر میزان رسوب بار بستر در آبگیری از کانال ذوزنقه ای
بررسی مدل های HEC- و ۶ GSTARSو برآورد روند رسوبگذاری در مخزن با استفاده از مدل منتخب و کالیبره شده (مطالعه موردی: سد دز)
ارزیابی آسیب پذیری و تعیین حریم نقطه ای سفره های آب زیرزمینی با استفاده از مدل WHAEM2000 مورد مطالعاتی آبخوان زنجان
بررسی و مقایسه روش های اجرا شده در دهانه آبگیر سدهای مهم کشور جهت جلوگیری از تشکیل گرداب
روندیابی مکانی و زمانی کیفیت رودخانه قزل اوزن با استفاده از آزمون من -کندال
بررسی روند تغییرات زمانی شاخص های کیفی آب رودخانه سفیدرود
شناخت عوامل موثر بر نیتروژن ورودی به آب رودخانه ها بر اساس تحلیل حساسیت مدلهای تعیینی
مدلسازی پیشروی آب شور با استفاده از مدلSUTRAو شبکه عصبی مصنوعی
بررسی و مدلسازی کیفی پارامترهای آمونیاک و نیترات در دریاچه سد سفیدرود جهت استفاده در بخشهای شرب و کشاورزی
تحلیل تغییرات چهار پارامتر کیفی آب رودخانه مارون- جراحی با استفاده از آزمون من-کندال
بررسی ژئواستاتیستیکی غلظت نیترات در آب های زیرزمینی گیلان مرکزی
بررسی کیفیت منابع آب سطحی محدوده مطالعاتی اردبیل جهت مصارف کشاورزی
پیش بینی غلظت رسوب معلق با استفاده از مدل نروفازی (مطالعه موردی:رودخانه قره سو کرمانشاه)
بررسی روند کیفی آبهای زیرزمینی دشت آذرشهر و عوامل مؤثر بر آن
کارایی تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی با استفاده از توابع هزینه فازی در کاهش هزینه های تصفیه آلاینده های سیستم رودخانه کارون
بررسی اثرات برداشت سد بر اکوسیستم رودخانه
وتلندها، مزایا و معایب آنها
موضوع: ارزیابی زیست محیطی(محیط بیولوژیک) احداث سد کینه ورس با استفاده ازمنطق فازی
ارزیابی زیست محیطی سد مخزنی کبود وال زرین گل
مقایسه و بررسی سدهای مهم ایران از لحاظ تاثیر گذاری بر اکوسیستم رودخانه با استفاده ازشاخص های تغییرات هیدرولوژیک
برآورد حداقل دبی زیست محیطی پایین دست سدها، چالشها و راهکارها
بررسی و مطالعه تعیین نیاز زیست محیطی سدهای استان به روش مونتانا
ارزیابی روشهای منطقه ای کردن جریان حداقل زیست محیطی در حوزه رودخانه قزل اوزن
تحلیل انتقال یون های آلاینده در محیط های متخلخل
کارایی بندهای حفاظتی در جلوگیری از ورود فلزات سنگین از طریق روانابها به دریاچه سد تهم
پهنهبندی آلودگی فلزات سنگین آبهای زیرزمینی گیلان مرکزی
کمی سازی تأثیر آلودگی رسوبات بر غلظت فلزات سنگین در آب های رودخانه ای با استفاده از روش استخراج ترتیبی و محاسبه ضریب توزیع (مطالعه موردی رودخانه الله لو چای،منطقه معدنی انگوران، جنوب غربی زنجان)
مروری بر آلودگی ناشی از فلزات سنگین و معرفی تکنولوژی جذب زیستی Biosorption)جهت حذف آلاینده ها از پساب
بررسی نحوه مدیریت پسماند های معدنی در استان زنجان
بررسی اثرات بیوسورفکتنت ها در حذف فلزات سنگین آلوده کننده آب و راهکار های مقابله با فلزات سنگین
بررسی ریسک نهاده آب در تولید محصولات کشاورزی: مطالعه موردی گندم استان فارس
چالش ها و راهکارهای موجود در زمینه دسترسی به آب سالم
مفهوم اب مجازی و نقش آن د رمدیریت منابع اب و اقتصاد جهانی
بررسی اجمالی تجارت آب مجازی در استان گلستان
بررسی تاثیر روند کانون های فشار بر روی کاهش سطح آب دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای علمی و عملی حفاظت از آن
مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب سیستان
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب استان قم و ارایه راهکارهای کاهش اثرات
تاثیر خشکسالی سال۸۷-۸۶ بر دشت شاهرود با استفاده از مدل GMS6.0
اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب
ارزیابی و تحلیل فن آوری نانوتکنولوژی در تصفیه آبهای نامتعارف
بررسی هدایت الکتریکیTDS ،pHپتاسیم و فسفر در رودخانه گوهررود رشت
نگرشی برمدیریت بهینه پساب های کشاورزی
تصفیه پساب کارخانه بازیافت مقوای کنگرهای کهنهOCC)با استفاده از آلوم و پلی الکترولیت آنیونی
بررسی کاربرد سیستم های تصمیم گیر در استفاده مجدد از آب در ایران
کاربرد منابع آب غیرمتعارف در کشاورزی: پتانسیل کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آب آبیاری
بررسی پتانسیل های بارو رسازی ابر در استان آذربایجان غربی
بررسی امکان افزایش بارش با استفاده از فناوری بارورسازی ابرها با تاکید بربارش سامانه های باران زا در کرمان
تحلیل و بررسی استانداردهای استفاده از آب های نامتعارف و ارائه راهکار مناسب جهت نیل به استانداردهای جهانی
روشهای مدیریتی استفاده از آب شور در کشاورزی پایدار
مغناطیسی کردن آب راه کاری نوین و مؤثر برای استفاده از آبهای غیر متعارف در آبیاری

    نظرات