با برگزاری مزایده آخرین سری واگنهای باری راه‌ آهن؛  جابجایی بار در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد

با برگزاری مزایده آخرین سری واگنهای باری راه‌ آهن؛ جابجایی بار در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد

http://www.bananews.ir/معاون امور ناوگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران از برگزاری آخرین سری مزایده واگنهای باری راه آهن خبر داد و گفت: این مزایده در راستای اجرای سیاستهای اصل‌۴۴ قانون اساسی به زودی برگزار می‌شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، بابک احمدی تصریح کرد: این مزایده برای واگذاری ‌٣ هزار و ‌۴٣٣ واگن باری برگزار می‌شود که با انجام آن ‌١٠٠ درصد عملیات جابجایی بار در کشور توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه آخرین مهلت خرید اسناد مزایده واگذاری واگنهای باری راه آهن ‌٢٩ شهریور ماه سال جاری است، گفت: افراد می‌توانند از طریق سایت http:// iets.mporg.ir اسناد این مزایده را دریافت کنند.

احمدی با اشاره به اینکه آگهی این مزایده در روزنامه‌های اطلاعات، کیهان و دنیای اقتصاد منتشر شده است، افزود: ارزش کارشناسی شده واگنهای قابل واگذاری ‌٢۶٧ میلیارد تومان است که با شرایط پرداخت ‌٢٠ درصد به هنگام تحویل واگنها و ‌٨٠ درصد مابقی بصورت اقساط ‌۵ ساله قابل واگذاری است.

معاون امور ناوگان راه آهن در تشریح جزئیات این مزایده اظهار کرد: این واگنها شامل ‌۴١٧ دستگاه واگن مسقف و ‌٢٠٠ دستگاه واگن لبه کوتاه، یک هزار و ‌٢۴ دستگاه واگن لبه بلند، ‌٢٨۵ دستگاه واگن لبه بلند شش محوره، ‌١١٩ دستگاه واگن مسطح، ‌١٠۵ دستگاه واگن مسطح عریض، ‌١٣۴دستگاه واگن مخزن دار، ‌٢ دستگاه واگن مولد برق و یک هزار و ‌١۴٧ دستگاه واگن فله بر است.

احمدی در پایان تصریح کرد: با توجه به واگذاری کامل بخش مسافری راه آهن به بخش خصوصی هم اکنون شاهد آن هستیم که با برگزاری آخرین سری مزایده واگن های باری، این بخش نیز به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

 

 

    نظرات