تحکیم بستر کنار گذر صد متری، حدفاصل بولوار شهید رستمی تا میدان غدیر ...

تحکیم بستر کنار گذر صد متری، حدفاصل بولوار شهید رستمی تا میدان غدیر ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات