آمادگی سازمان باغستانهای سنتی شهرداری قزوین به منظور انجام آبیاری مکمل برای باغ های کم آب

آمادگی سازمان باغستانهای سنتی شهرداری قزوین به منظور انجام آبیاری مکمل برای باغ های کم آب

به گزارش روابط عمومی سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین؛ رحمانی افزود: این آبیاری مکمل با درخواست باغداران و از منابع کانال آب تأمین خواهد شد و در دسترس آنان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه باغستان های سنتی شهر قزوین از طریق 5 رودخانه فصلی اختصاص یافته به این باغستان آبیاری می شود، عنوان کرد:  نزولات جوی سال جاری مطلوب بوده و موجب شد تا رودخانه های فصلی آب مورد نیاز باغستان را تأمین کند.

این مقام مسئول اظهار کرد: در سال جاری باغستان های سنتی شهر قزوین همچون سال گذشته این شهر را از خطر سیلاب مصون نگه داشتند و در عین حال خود باغستان ها نیز آبیاری شدند.

رحمانی با بیان اینکه در این میان تعداد کمی از باغات از آبیاری مناسب برخوردار نبوده اند، خاطرنشان کرد: این سازمان با رایزنی های صورت گرفته سهمی از کانال آب را برای آبیاری این باغات در نظر گرفته که تنها یک سوم هزینه آن را باغدار و دو سوم مابقی آن را سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین پرداخت می کند.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات