افت فشار آب شرب روستاي هولاسو با رفع شكستگي و اصلاح 135 متر از شبكه خط انتقال آب مرتفع شد

افت فشار آب شرب روستاي هولاسو با رفع شكستگي و اصلاح 135 متر از شبكه خط انتقال آب مرتفع شد

افت فشار آب شرب روستاي هولاسو با رفع شكستگي و اصلاح 135 متر از شبكه خط انتقال آب مرتفع شد.

صادق پور سرپرست امور آب و فاضلاب شاهین دژ گفت افت فشار آب شرب روستای هولاسو با رفع شکستگی و اصلاح 135 متر از شبکه خط انتقال آب مرتفع شد.

صادق پور سرپرست امور آب وفاضلاب شهرستان شاهين دژبا اعلام این خبر افزود: با توجه به اينكه اهالي روستاي هولاسو با مشكل افت فشار و قطعي آب در بعضي از ساعت هاي روزدر هنگام پيك مصرف مواجه بودند، و درجهت حل مشكل فوق ذكرهمكاران واحد بهره برداري شهرستان شاهين دژ اقدام به برسي موضوع نموده و در بررسي هاي فني به عمل آمده مشخص گرديد كه بخشي از شبكه آب رساني روستا داراي شكستگي و هدر رفت حجم قابل توجهي از آب توليدي و متعاقب آن افت فشار و قطعي آب مشتركان درزمان پيك مصرف را فراهم مينمود وبا عنايت به جنس خاك، كه آب نشت نموده را جذب ميكرد و هيچ آثار سطحي نداشت امر نشت يابي را با مشكل مواجه ميكرد،در همين راستا با بررسي ها تاريخچه اي اتفاقات شبكه، 135 متر از شبكه حفاري واصلاح گرديد، كه دراين عمليات چندين شكستگي در مسير حفاري مشاهده گرديد و با اصلاح اين بخش از شبكه مشكل تامين فشار، واز قطعي آب مشتركان جلو گيري گرديد.

وي افزود: محل اصلاح خط انتقال آب 600 مشترك روستاي هولاسو از مسير پمپاژ بوده كه به دليل راه روستايي و تردد ساكنين محترم از اين مسير ، وتعمير و بسته بودن راه اصلي توسط اداره راه و شهرسازي شهرستان، همكاران واحد اتفاقات براي سهولت رفت آمد اهالي در كمترين زمان وبا راعايت نكات ايمني و تلاش مضاعف اقدام به حفاري و رفع اتفاق نمودند.
سرپرست امور شاهين دژ افزود: رفع شكستگي ها و مشكلات ضعف فشار در كمترين زمان ممكن، به صورت جدي در دستور كار اين امور قرار دارد. كه در همين راستا برنامه ريزي هاي و ساعت ها كار كارشناسي و ارزيابي فني دقيقي در اين امور براي رفع مشكلات روستاي قره قونلو در حال انجام هست كه در روزهاي آينده فراينده اجراي عمليات، اصلاح آغاز مي شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات