لزوم مدیریت مصرف آب در ساخت و سازها

همچنین اصلاح تعرفه و تعیین ساز و کارهای مناسب برای استفاده از آب شهری در ساخت و سازها از جمله موارد دیگر این توافقنامه بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات