به کارگیری موتور چهارچرخ ویژه بافت پیرامونی حرم رضوی در آتش نشانی ...

به کارگیری موتور چهارچرخ ویژه بافت پیرامونی حرم رضوی در آتش نشانی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات