اجرای طرح‌های پشتیبانی با الزام جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

اجرای طرح‌های پشتیبانی با الزام جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات