خبر خوش آب منطقه ای استان خراسان برای کشاورزان سرخس

خبر خوش آب منطقه ای استان خراسان برای کشاورزان سرخس

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در اولین جلسه مدیریت مشارکتی در خصوص تفاهم نامه با کشاورزان که در سال ۹۸ در سرخس منعقد شده بود گفت: مصوبه ای از هیئت مدیره در خصوص کاهش جرایم و خسارتها گرفته ایم که اگر کشاورز تعهد نماید در سال آینده هیچ گونه اضافه برداشتی نداشته باشد 50 درصد جرایم سال 97 بخشوده می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، اولین جلسه مشارکتی درخصوص تفاهم نامه با کشاورزان در سال 99 با حضور "نعمت نژاد" معاونت حفاظت وبهره برداری، "ممدوحی" مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری، "صفائیان" دبیر نظام صنفی کشاورزان و چند تن از نمایندگان کشاورزان در امور منابع آب سرخس برگزار شد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در این جلسه با تبریک سال نو و اعیاد گذشته و ماه مبارک رمضان گفت: هدف از تشکیل تفاهم نامه با کشاورزان این است که هر تصمیمی که برای حل بحران آب قرار است گرفته شود باید با حضور تشکل های کشاورزی و خود کشاورزان گرفته شود. "نعمت نژاد" با اعلام خبر خوش شرکت آب منطقه ای درخصوص بخشودگی جرایم گفت: مصوبه ای از هیئت مدیره در خصوص کاهش جرایم و خسارتها گرفته ایم که اگر کشاورز تعهد نماید در سال آینده هیچ گونه اضافه برداشتی نداشته باشد 50 درصد جرایم سال 97 بخشوده می شود و همچنین کشاورزان عضو تشکل نظام صنفی با ارائه معرفی نامه از پرداخت 50 درصد هزینه های کارشناسی معاف می شوند. "نعمت نژاد" در خصوص تکمیل زیر ساخت های شبکه انتقال آب سد دوستی گفت: با پیگیری های صورت گرفته از سال گذشته کار آغاز شده و در حال اجراست و ما حاضریم از ظرفیت تشکل ها استفاده کنیم و شبکه را به تشکل های کشاورزی تحت عنوان شرکت بهره برداری و نگهداری که تمام ضوابط اداری و چارت سازمانی مربوطه را رعایت نماید واگذار نماییم. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای با اشاره به این که سد دوستی یکی از افتخارات دولت در شهرستان است افزود: با احداث سد میزان استفاده کشاورزان از آب کنترل شده سد افزایش پیدا کرد و ما هم حداکثر مساعدت را با کشاورزان داریم تا بتوانند از نعمت سیلاب ها و آب سد دوستی استفاده نمایند. وی با اشاره به اینکه برای آب منطقه ای ساعت کارکرد مطرح نیست گفت: ما برای هر چاه یک تعریفی در برداشت داریم که خود کشاورز مدیریت کند حجم میزان برداشت را که در چند ساعت در طول سال از این حجم اختصاص داده شده استفاده نماید. "نعمت نژاد" در خصوص طرح همیاران آب گفت: در استان سندی با حضور استاندار، امام جمعه و دادستان تهیه شده و برش شهرستانی آن هم برای همه شهرستان ها تنظیم شده که گام اول تا سال 1405 است و گام دوم تا سال 1420 است. در این سند وظایف هریک از نهادهای درگیر در مسئله آب تدوین شده و هدف این طرح هم اینست که تا سال 1405 کسری مخزن را به صفر برسانیم که این دور از دسترس نیست و با همکاری و رعایت دستورالعمل ها ان شاءالله که این اهداف تحقق پیدا کند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات