ابقای عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

ابقای عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل

، محمد اسلامی طی حکمی محمد رحمتی را به مدت ۲ سال دیگر به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ابقا کرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات