سردهنه شمام در حال ارائه خدمت به شاربین ارجمند است

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه ای گیلان گفت سردهنه شمام در ارائه خدمت به شاربین ارجمند است .

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان عمران مومنی مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه ای گیلان و نماینده امور آب مرکزی در حوزه منابع آب شهرستان رودبار گفت سردهنه شمام در حال ارائه خدمت به شاربین ارجمند است .

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه ای گیلان با بیان این خبر گفت : به علت بروز سیلاب های شدید سال قبل و تخریب غالب سردهنه های آبیاری شهرستان رودبار از جمله سردهنه شمام با آغاز سال جاری و در راستای فراهم نمودن زمینه های مناسب برای جهش تولید در سال 1399 خورشیدی بلافاصله نسبت به ترمیم و بازسازی آن اقدام کردیم .

نماینده امور آب مرکزی در حوزه منابع آب شهرستان رودبار ادامه داد : از ابتدای ترمیم و بازسازی سردهنه شمام تا پایان کار تعداد 100کامیون سنگ از طرف امور منابع آب رودبار و بالغ بر 200 کامیون سنگ از سوی پیمانکار  منتخب پروژه به سردهنه شمام منتقل و در محل دپو گردید.

مومنی مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه ای گیلان و نماینده امور آب مرکزی در حوزه منابع آب شهرستان رودبار در پایان گفت : پس از اتمام مرمت و بازسازی سردهنه شمام و در حال حاضر با توجه به دبی رودخانه  مشکل تامین آب وجود ندارد و سردهنه شمام در حال ارائه خدمت به شاربین ارجمند است.

گفتنی است : اراضی شالیکاری تحت آبیاری نهر شمام بالغ بر 800 هکتار می باشد.

.

.

.

.

.

.

...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات