افزایش عوارض پروانه‌های ساختمانی در شهر مشهد

شورای شهر مشهد به شهرداری مشهد اجازه داده است از ابتدای سال ۹۹ عوارض پروانه و پایانکارهای ساختمانی را براساس نسخه بروزرسانی شده محاسبه و اعمال کند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات