آب رودخانه سفید رود در سردهنه شمام رودبار جاری است

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه ای گیلان اظهار داشت : آب رودخانه سفید رود در سردهنه شمام رودبار جاری و در حال ارائه خدمت به کشاورزان منطقه است .

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان عمران مومنی مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه ای گیلان و نماینده امور آب مرکزی در حوزه منابع آب شهرستان رودبار گفت :با تثبیت سردهنه شمام رودبار آب رودخانه سفید رود در این سردهنه جریان و در حال انتقال به شالیزارهای منطقه می باشد.

مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه ای گیلان با بیان این خبر گفت: به علت بروز سیلاب های شدید سال قبل و تخریب غالب سردهنه های آبیاری شهرستان رودبار از جمله سردهنه شمام با آغاز سال جاری و در راستای فراهم نمودن زمینه های مناسب برای جهش تولید در سال 1399 خورشیدی بلافاصله نسبت به ترمیم و بازسازی آن اقدام کردیم.

نماینده امور آب مرکزی در حوزه منابع آب شهرستان رودبار ادامه داد: از ابتدای ترمیم و بازسازی سردهنه شمام تا پایان کار تعداد 100 کامیون سنگ از طرف امور منابع آب رودبار و بالغ بر 200 کامیون سنگ از سوی پیمانکار  منتخب پروژه به سردهنه شمام منتقل و در محل دپو گردید.

مومنی مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقی شرکت آب منطقه ای گیلان و نماینده امور آب مرکزی در حوزه منابع آب شهرستان رودبار در پایان گفت: پس از اتمام مرمت و بازسازی سردهنه شمام و در حال حاضر با توجه به دبی رودخانه مشکل تأمین آب وجود ندارد و سردهنه شمام در حال ارائه خدمت به شاربین ارجمند است.

شاان ذکر است ، نهر شمام رودبار بالغ بر 800 هکتار از اراضی شالیکاری روستاهای کلورز، پشته وشمام رودبار را مشروب می کند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات