جلسه راهبری نیرورسانی به شبکه های آبیاری و زهکشی خداآفرین و سبلان

با حضور مدیران عامل شرکت های آب و برق استان جلسه راهبری نیرورسانی به شبکه های آبیاری و زهکشی خداآفرین و سبلان در محل سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه نسبت به نیرو رسانی جهت تسریع در بهره برداری از نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین و شبکه سبلان تاکید کرد.

مهدس عباس جنگی مرنی تصریح کرد: در این جلسه نیرورسانی ۲۰ کیلوولتی به نواحی عمرانی اول و دوم خداآفرین هم مطرح شد تا با انجام این کار در اسرع وقت بهره برداری از ۱۵۰۰۰ هکتار از اراضی آغاز گردد.

در ادامه این جلسه همچنین شرکت توزیع نیروی برق استان آمادگی خود را جهت برقراری انشعاب برق در خصوص نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ سربند اعلام و راجع به پمپاژ سربند و شبکه احمد بیگلو هم تصمیماتی اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات