نظام مهندسی باز هم درگیر حواشی تازه شده است؟

نظام مهندسی باز هم درگیر حواشی تازه شده است؟

ماجرای مربوط به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با انتخاب رییس جدید، اندکی فروکش کرده، اما ظاهراً برداشت غلط و تفسیر در بین اعضای شورای مرکزی ایجاد کرده است.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات