امکان تست مجازی مکانیزم تریپ فشار روغن یاتاقانهای توربین واحد۱۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان

امکان تست مجازی مکانیزم تریپ فشار روغن یاتاقانهای توربین واحد۱۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات