توزیع بسته های معیشتی-حمایتی میان دست فروشان

توزیع بسته های معیشتی-حمایتی میان دست فروشان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات