مشارکت ۸۹ درصدی شهروندان در تفکیک زباله از مبدا / مراجعه نامنظم ...

مشارکت ۸۹ درصدی شهروندان در تفکیک زباله از مبدا / مراجعه نامنظم ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات