تاسیس و شروع به کار کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان...

تاسیس و شروع به کار کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان...

کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل با پشتیبانی و حمایت شرکت آب منطقه ای اردبیل و مشارکت و همکاری استادان دانشگاه ها و مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی استان اردبیل، شرکت های مهندسان مشاور و فنی و کارشناسان ارشد و خبره دستگاههای اجرایی تاسیس شد و با برگزاری آیین افتتاح در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و اعضای هیئت مرکزی کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل و معاونان و مدیران شرکت آب منطقه ای اردبیل و با حضور ویدئو کنفرانسی دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران شروع به کار و فعالیت کرد.

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با اشاره به وسعت بیش از صد هزار هکتاری شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن در دست بهره برداری استان اردبیل و همچنین طرح های گسترده در دست مطالعه و در دست اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی استان و ظرفیت های موجود در بخش های دولتی و خصوصی و جامعه دانشگاهی در استان، تشکیل کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی را برای استفاده از مشارکت کارشناسان و محققان بومی منطقه و گسترش زمینه های علمی و فنی در راستای اهداف و وظایف کمیته ملی آبیاری و زهکشی گام مهمی دانستند .

مهندس عباس جنگی مرنی با اعلام پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل در تشکیل و ادامه فعالیت کمیته منطقه ای اظهار امیدواری کرد با فعالیت کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی اردبیل و نقش آن در گسترش ارتباطات با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه و شناسایی مسایل و چالشهای اصلی مدیریت منابع آب و آبیاری و زهکشی استان و انجام تحقیقات و بررسی های مرتبط با این چالش ها و بهبود وضعیت آبیاری و زهکشی، شاهد ارتقا و پیشرفت در دانش، فنون و مهارتهای آبیاری و زهکشی در جهت حفظ منابع آب و خاک استان به منظور ایجاد امنیت آبی و امنیت غذایی کشور باشیم .

مهندس مهرزاد احسانی دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران نیز در این آیین، با برشمردن نقش و اهمیت کمیته ملی ، تشکیل کمیته های منطقه ای را در گسترش فعالیتهای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران در استان ها و پیگیری‌ مصوبات‌ گروه‌های‌ کار کمیته‌ ملی‌ آبیاری‌ و زهکشی و بدست‌ آوردن‌ اطلاعات‌ و آگاهی‌ از مسایل‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ مناطق‌ مختلف‌ کشور ضروری دانست. وی همچنین تأثیرگذاری بیشتر در فرایندهای تصمیم گیری دستگاه های اجرایی، ارتقای سطح علمی کارشناسان آبیاری و زهکشی استان از طریق برگذاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و شناسایی و ثبت سازه های تاریخی استان را از جمله وظایف حائز اهمیت کمیته ملی بر شمرد. مهندس احسانی بر ضرورت همکاری و پشتیبانی دستگاه های اجرای استان شامل شرکت آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی، استانداری و سازمان برنامه و بودجه جهت پیشبرد برنامه های کمیته منطقه ای تاکید نمودند .

دکتر علیرضا پیل پایه رئیس کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل با تشکر و قدردانی از شرکت آب منطقه ای اردبیل در اقدام موثر در پیگیری تاسیس و شروع فعالیت علمی و فنی کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل، گروه های کاری کمیته فوق و برنامه کاری و اهداف آنها را برشمردند .

وی افزود: کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی اردبیل در قالب  هفت کارگروه تخصصی سامانه های آبیاری در مزرعه ، توسعه و مدیریت سامانه های آبیاری ، زهکشی و محیط زیست ، استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی، مشارکت آب بران در مدیریت شبکه های آبیاری، مدیریت آب کشاورزی در شرایط خشکی و خشکسالی و بخش کارشناسان جوان آغاز به فعالیت خواهد کرد .

در ادامه دبیر اجرایی کمیته منطقه آبیاری و زهکشی استان اردبیل مهندس یزدان خواه اقدامات انجام شده برای استقرار و تجهیز دفتر کمیته، ایجاد سایت و هماهنگی های انجام شده با دبیرخانه کمیته ملی را برای حاضرین جلسه تشریح نمود .

در این آیین، بر اساس ابلاغ های صادره از کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، دکتر علیرضا پیل پایه (رئیس کمیته منطقه ای)، دکتر امین کانونی، دکتر مجید رئوف، دکتر کرامت اخوان، مهندس صابر جهانگیری، مهندس بهروز محمدی، مهندس سجاد برنوسی، دکتر مرتضی یزدخواستی و مهندس سعید یزدان خواه (دبیر اجرایی کمیته منطقه ای) به عنوان اعضای هیئت مرکزی کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل معرفی شدند و احکام اعضای هیئت مرکزی توسط مهندس عباس جنگی مرنی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و عضو اصلی گروه کار توسعه و مدیریت سامانه های آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران و به نمایندگی از دبیرکل کمیته ملی تقدیم اعضای فوق شد .

در ادامه این آیین، دفتر کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل واقع در ساختمان شماره ۲ شرکت آب منطقه ای اردبیل با حضور اعضای مذکور افتتاح گردید و رسما آغاز به کار کرد .

شایان ذکر است کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران به همراه 109 کمیته ملی سایر کشورها، عضو کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی (ICID) می باشد. مقر دائمی این کمیسیون در کشور هند می باشد و از سال 1950 تشکیل شده و در سطح جهان فعالیت می نماید. کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان اردبیل نیز ذیل تشکیلات کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (که طبق اساسنامه خود در چهارچوب اداری و پشتیبانی وزارت نیرو قرار دارد) بوده و با پشتیبانی اداری شرکت آب منطقه ای اردبیل و عضویت استادان دانشگاه و متخصصان و کارشناسان ارشد علوم منابع آب و آبیاری و زهکشی استان اردبیل فعالیت می نماید .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات