تعمیرات اساسی واحدGT 17  نیروگاه شهید سلیمانی کرمان در این روزهای کرونایی بی وقفه ادامه دارد

تعمیرات اساسی واحدGT 17 نیروگاه شهید سلیمانی کرمان در این روزهای کرونایی بی وقفه ادامه دارد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  منبع خبر

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

  شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

  نظرات