تعمیرات اساسی واحدGT 17  نیروگاه شهید سلیمانی کرمان در این روزهای کرونایی بی وقفه ادامه دارد

تعمیرات اساسی واحدGT 17 نیروگاه شهید سلیمانی کرمان در این روزهای کرونایی بی وقفه ادامه دارد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

  منبع خبر

  سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

  سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات