تعويض بيش از 4600 فقره كنتور معيوب در اروميه

تعويض بيش از 4600 فقره كنتور معيوب در اروميه


به گزارش روابط عمومي امور آب و فاضلاب اروميه، سرپرست امور آب و فاضلاب اروميه گفت: در سال گذشته بيش از 4600 فقره كنتور آب در سطح شهرستان اروميه تعويض شده است.

خسروزاده با اشاره به پايش و بررسي كنتورهاي آب مشتركين مناطق و بخش هاي مختلف شهرستان اروميه، اظهار كرد: آزمايشگاه كنتور آب اروميه با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده و همچنين ارجاع درخواست هاي مشتركين، نسبت به بررسي كاركرد كنتور با استفاده از تجهيزات پيشرفته موجود در آزمايشگاه اقدام مي نمايد.

وي با تاكيد بر اهداف اجراي تعويض كنتورهاي خراب گفت: ساماندهي كنتورهاي خراب يكي از اهداف مهم امور آب و فاضلاب اروميه بوده و به منظور بهينه سازي فرآيند توليد و توزيع مصرف آب بين مشتركين، طبق يك برنامه زمان بندي شده كنتورهاي خراب در سطح شهرستان اروميه تعويض و اين كار به صورت مستمر انجام مي گيرد، و در كاهش مصرف و هدر رفت آب تاثير بسزایی دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات