خشک شدن دریاچه چاد در آفریقای مرکزی به دلیل گرمایش زمین

خشک شدن دریاچه چاد در آفریقای مرکزی به دلیل گرمایش زمین

http://bananews.ir/عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع گفت: دریاچه چاد در آفریقای مرکزی به دلیل تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین در طول ۱۲ سال خشک شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمد درویش در گفتگو با مهر افزود: دریاچه چاد یکی از معدود دریاچه‌هایی در جهان است که در خشک شدن آن کمتر رد پای عوامل انسانی دیده می شود وبا توجه به روند معنی دار گرم شدن زمین در این منطقه در دهه ۸۰ میلادی می توان خشک شدن آن را عوامل طبیعی دانست.

به گفته وی، البته توسعه کشاورزی و صنعت در این منطقه در تسریع این روند و بیابانی شدن این دریاچه بی تأثیر نبوده است.

درویش با اشاره به خشک شدن دریاچه جلیله در فلسطین اشغالی گفت: توسعه آزمندانه رژیم صهیونیستی برای گرد آوری یهودیان تمام دنیا در فلسطین اشغالی منجر به تحمیل جمعیتی بیشتر از ظرفیت این اکوسیستم بر دریاچه جلیله شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه جمعیت بیشتر نیازهای بیشتری دارد به موازات احداث هرچه بیشتر سد برای برآوردن نیازهای آب شرب، کشاورزی و صنعتی و توسعه ناپایدار، این دریاچه خشک شد.

 

 

 

    نظرات