در بدنه سیستم شور و نشاط برای رفع مشکلات وجود دارد

در بدنه سیستم شور و نشاط برای رفع مشکلات وجود دارد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات