احتمال وقوع زلزله بزرگتر بعید است

راه و مسکن تهران - ایرنا - رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و مسکن گفت: احتمال وقوع زلزله های بزرگتر بعید است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات