کاهش ارزبری ۷۰۵ میلیون یورویی در اقدام مشترک با وزارت راه و شهرسازی

کاهش ارزبری ۷۰۵ میلیون یورویی در اقدام مشترک با وزارت راه و شهرسازی

به گزارش پاد، رحمانی تصریح کرد: در این راستا، توسعه عمق ساخت داخل و تبدیل خرید خارجی به داخلی‌‌سازی در حوزه‌های صنعتی، پتروشیمی، فولاد و نیروگاهی با کاهش ارزبری ۳۰۵ میلیون یورویی انجام شده و همچنین در اقدام مشترک با وزارت راه و شهرسازی در ۱۰ حوزه با کاهش ارزبری ۷۰۵.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات