زلزله نیمه شب تهران، به احتمال بسیار زیاد زلزله اصلی بوده است/ثبت ۱۰ پس لرزه بزرگ تر از ۲.۵ بعد از زلزله ۵.۱ تهران/بزرگ ترین پس لرزه ۳.۹/ زلزله تهران مرتبط با فعالیت آتشفشان دماوند نیست

زلزله نیمه شب تهران، به احتمال بسیار زیاد زلزله اصلی بوده است/ثبت ۱۰ پس لرزه بزرگ تر از ۲.۵ بعد از زلزله ۵.۱ تهران/بزرگ ترین پس لرزه ۳.۹/ زلزله تهران مرتبط با فعالیت آتشفشان دماوند نیست

علی بیت اللهی رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار وى توضیح داد: وقوع پیش لرزه، پس لرزه و زلزله اصلى همه در امتداد گسل مشا در حدود ۷ کیلومترى شمال شهر دماوند و نزدیک به روستاى مشا بوده است. رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که آیا زلزله رخداده می‌تواند نتیجه فعالیت آتشفشان دماوند باشد یا خیر؟، گفت: خصوصیات زلزله‌های مربوط به فعالیت آتشفشانی، پخش زلزله به شکل دایره‌ای در اطراف خود است. بیت اللهی ادامه داد: با توجه به پس لرزه هایی که در حال رخداد است، زلزله ۵.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات